Xuyên Việt

CHẾT HỤT Ở NHA TRANG

O:) CHẾT HỤT Ở NHA TRANG O:) Đây là câu chuyện mình dự định sẽ giữ kín, thậm chí là mãi mãi không bao giờ công khai nó ra, vì kể ra cũng chỉ làm mọi người tự thấy lo lắng thêm, rồi sợ này sợ kia thôi, cơ mà đêm qua biết tin một người bạn bị ung thư máu, mới thấy cuộc sống nó ngắn quá!!! Mọi chuyện…
Read more